به حول و قوه الهی درس خارج فقه روزهای چهارشنبه آیت الله هادوی تهرانی از روز چهارشنبه 23/1/1391 از اول کتاب القصاص آغاز می شود.

زمان: چهارشنبه ها ساعت 11 الی 12 صبح

مکان: مدرس 23 مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی

دفتر آیت الله هادوی تهرانی

منوی داخلی