نظریه «اندیشه مدون» چارچوب معرفتی است که با استفاده از آن می توان علوم مختلف را بر پایه آیات و روایات طرح ریزی کرد.

به گزارش خبرنگار ستاد خبری بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، موسسه رواق حکمت، زیرنظر آیت الله هادی تهرانی در بخش دانش های قرآن بنیان، اقدام به معرفی نظریه «اندیشه مدون» برای تحول در علوم انسانی قرآن محور کرده است.

در این غرفه همچنین با نصب بنرهایی، مسیر فرآیند اجتهاد حوزوی و سپس تولید علوم مختلف از قرآن کریم بر پایه معارف قرآن و اهل بیت (ع) و علوم رایج تشریح شده است.

در این راستا در چهار حوزه اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و هنر اسلامی این علوم با تکیه بر آیات و روایات شکل گرفته است. نظریه «اندیشه مدون» چارچوب معرفتی است که با استفاده از آن می توان علوم مختلف را بر پایه آیات و روایات طرح ریزی کرد.

علاقمندان برای آشنایی با این نظریه و همچنین کتاب ها و مقالاتی که در این حوزه منتشر شده است می توانند به غرفه رواق حکمت در بخش دانش های قرآن بنیان مراجعه کنند[1].

روابط عمومی مؤسسه رواق حکمت

 

 

 

منوی داخلی