ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، به استحضار می رساند ساعات کار مؤسسه رواق حکمت در شش ماهه دوم سال 1392 از ساعت 7:30 الی 15 می باشد.

روابط عمومی مؤسسه رواق حکمت

منوی داخلی