ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، به استحضار می رساند ساعات کار دفتر آیت الله هادوی تهرانی در شش ماهه دوم سال 1393 از ساعت 7:30 الی 15 می باشد.

روابط عمومی موسسه رواق حکمت

منوی داخلی