غرفه مؤسسه فرهنگی رواق حکمت در بخش نمایشگاه فعالیت نهادها و کانونهای فرهنگی همایش خانواده بین الملل شیعی به عرضه محصولات علمی و فرهنگی می پردازد.

به گزارش واحد سردبیری مؤسسه رواق حکمت، در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیان اهداف مجمع جهانی اهل بیت (ع)، مبنی بر ایجاد رابطه بین خانواده شیعی در جهان، اولین همایش خانواده بین الملل شیعی با مشارکت کانونهای فرهنگی مرتبط با مجمع جهانی اهل بیت (ع) و نهادها و موسسات فرهنگی فعال در عرصه بین الملل بمنظور معرفی ظرفیت ها، همفکری و هم افزایی برگزار می گردد.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی برای عرضه فعالیت های نهادها و کانونهای فرهنگی فعال در عرصه بین الملل دایر می باشد که مؤسسه فرهنگی رواق حکمت همگام با دیگر مؤسسات و مراکز بین المللی از تاریخ 2/11/93 لغایت 9/11/93 حضوری فعال خواهد داشت.

مکان برگزاری: مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی واقع در قم - چهار راه شهداء - ابتدای خیابان معلم

واحد سردبیری مؤسسه رواق حکمت

منوی داخلی